HybridMeshMeet

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Projekt: HybridMeshMeet: opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości opartego na rozproszonej sieci mesh na potrzeby przemysłu spotkań.
Cel projektu: opracowanie systemu globalnej komunikacji biznesowej w ramach tzw. przemysłu spotkań. Czas trwania projektu: 01.08.2020-28.02.2023 Całkowity koszt realizacji projektu: 5 421 173,19 zł Dofinansowanie z UE: 4 076 852,35 zł Wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 421 173,19 zł