AIMeetProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój

AIMeet - zastosowanie metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji na potrzeby lokalizacji indoor i analityki w przemyśle spotkań i innych

Cel projektu: rozszerzenie, opracowanie i implementacja technologii odkrywania relacji bliskości w ramach zintegrowanej platfomy.

Czas trwania projektu: 01.03.2021 - 28.02.2022

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 000 000,00 PLN

Dofinansowanie z UE: 800 000,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 000 000,00 PLN